top of page

Wat zijn de voordelen als je kiest voor een gastouder?

1. Veel persoonlijke aandacht​

Doordat een gastouder minder kinderen tegelijkertijd opvangt dan een leidster in het kinderdagverblijf of de BSO heeft zij meer tijd en aandacht voor uw kind. Zo kan de gastouder snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en de unieke talenten van uw kind. Uw gastouder heeft oog voor uw kind als individu en stimuleert zijn eigen inbreng. Op deze manier ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

2. U bepaalt wie uw kind opvangt

Bij gastouderopvang bepaalt u zelf door wie uw kind wordt opgevangen en waar de opvang plaatsvindt. U hoeft geen genoegen te nemen met een situatie die er nu eenmaal al is, steeds weer wisselende leidsters of een wisseling van stamgroep. In een met zorg en aandacht gekozen omgeving zal uw kind zich snel op zijn gemak voelen en zich beter ontwikkelen.

3. Samen spelen en ontdekken in een kleine groep

Veel gastouders  vangen kinderen uit meerdere gezinnen op. Zo komt uw kind al vroeg met andere kinderen in contact. De groep is evenwichtig samengesteld en bestaat uit maximaal 6 kinderen. Op deze manier kan uw kind samen met anderen spelen en aan zijn sociale vaardigheden werken, maar verdrinkt het niet in de drukte. Ter vergelijking, op een kinderdagverblijf is de groepsgrootte gemaximeerd op 16 kinderen. Bij de gastouder is ruimte om je even terug te trekken of iets voor jezelf te doen. Gastouders stimuleren samen spelen door op een dag verschillende activiteiten en spelletjes te organiseren die afgestemd zijn op de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.

4. Iedere dag hetzelfde gezicht in een huiselijke omgeving

Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving waar het zich thuis voelt. Gastouderopvang Happy Kidz vindt plaats bij de gastouder thuis. Een huiselijke omgeving dus die erg vertrouwd aanvoelt en rust geeft. Niet onbelangrijk als uw kind veel uren doorbrengt op de opvang. Bovendien ziet uw kind iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder. Dit is een wezenlijk verschil met de institutionele opvang van een kinderdagverblijf of BSO waar meerdere leidsters op een groep staan en uw kind iedere dag met andere leidsters van doen heeft.

5. Kinderopvang in veilige en gezonde woningen

De woning waarin de gastouder van Happy Kidz werkt is veilig en gezond. Een medewerker van het gastouderbureau komt er regelmatig over de vloer om te controleren of de omgeving nog aan de eisen voldoet en is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De medewerker neemt jaarlijks een Risico-inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Hygiëne af. Dit waarborgt een veilige en vertrouwde opvang voor uw kind.

6. Gastouderopvang is professionele opvang

Gastouders zijn professionele opvoeders. Zij beschikken allemaal over een diploma in de zorg en welzijn of pedagogiek en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Daarnaast is iedere gastouder in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag*, en indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, bezitten alle volwassen huisgenoten er ook één. De opvang wordt periodiek geëvalueerd door u, de gastouder en uw bemiddelaar.

 

* Vanaf 1 maart 2018 moeten alle gastouders, diens volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid deze personen continu screenen.

7. Gastouderopvang is flexibele opvang

U kunt met uw gastouder afspraken maken over de begeleiding en dagindeling van uw kind. Vaak heeft de gastouder de mogelijkheid om in te spelen op uw persoonlijke wensen. Avond-, nacht- en weekendopvang behoren tot de mogelijkheden. Iets later de kinderen ophalen, af en toe een late vergadering bijwonen en uw kind laten mee-eten met het gastgezin is meestal geen probleem. Veel gastouders bieden zelfs de mogelijkheid om uw kind ook op te vangen indien deze ziek is. Zo hoeft u geen vrije dag op te nemen. Dit alles zorgt voor rust in uw gezin.

8. Uw kind is gezonder bij een gastouder

Uit onderzoek van het RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht blijkt dat uw kind bij de gastouder tot 70% minder ziek is dan op het kinderdagverblijf. Dit komt omdat kinderen bij een gastouder in kleinere groepen en door een vast gezicht worden opgevangen. Dit is fijner voor uw kind, maar ook voor u. Want u heeft minder slapeloze nachten en u hoeft ook minder vaak vrij te nemen van uw werk om thuis voor uw kind te zorgen. Hetzelfde onderzoek toont ook aan dat vaker ziek zijn als jong kind niet leidt tot een hogere weerstand op latere leeftijd. 

bottom of page