top of page

BIJ HAPPY KIDZ KOMEN SPELEN

De eerste stap is een vrijblijvend kennismakingsgesprek om mij als gastouder te leren kennen, de ruimte te zien en eventuele vragen te stellen. Mocht je de beslissing nemen om voor mij als gastouder te kiezen moet je je aanmelden via één van de gastouderbureaus waar ik bij aangesloten zit. Wanneer je aangemeld bent wordt er contact met je opgenomen voor een koppelingsgesprek en bespreken wij het contract samen met het gastouderbureau en ontvangen jullie nog mijn eigen contract. 

Als al deze stappen succesvol doorlopen zijn kan het speelplezier bij Happy Kidz beginnen.

KENNISMAKING

Mocht u interesse hebben in gastouderopvang Happy Kidz mag u altijd contact opnemen om een eventuele kennismaking met mij in te plannen. Tijdens deze kennismaking zal ik u alle informatie toelichten. Ook heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen en zal ik deze proberen zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden. Het is verstandig om eventuele vragen voor aanvang van het gesprek opgeschreven mee te nemen zodat u niks vergeet. Elke kennismaking verloopt anders en ik heb hier ook geen vaste structuur in. Ik kan u daarom ook niet vertellen hoe lang een kennismakingsgesprek duurt. Probeer rekening te houden met ongeveer één uur. 

AANMELDEN

Als Happy Kidz nog een plek vrij heeft en u wilt zich graag aanmelden dan is dit natuurlijk mogelijk. Via één van de gastouderbureaus die ik tijdens het kennismakingsgesprek toe heb gelicht kunt u zich aanmelden. Het gastouderbureau zal dan contact met u opnemen. 

KOPPELINGSGESPREK

Wanneer u zich heeft aangemeld als vraagouder wordt er automatisch contact met u opgenomen door het gastouderbureau. Het gastouderbureau zal met u een koppelingsgesprek inplannen. Tijdens dit gesprek worden de contracten en koppelingsformulieren getekend door ouders, de gastouder en het gastouderbureau. Dit gesprek zal bij de gastouder thuis plaatsvinden. 

WENNEN

Tijdens het koppelingsgesprek maken wij ook een afspraak voor eventuele wendagen voor uw zoon of dochter. Één of twee weken voor de startdatum van de opvang wordt er een afspraak gemaakt om even twee á drie uurtjes te komen wennen. 

Doel van het wennen is om het kind de gelegenheid te bieden vertrouwd te worden met de nieuwe situatie en een veilige plek op de groep te leren vinden, zodat het kind zich prettig gaat voelen binnen de opvang en van daaruit zich kan gaan ontwikkelen. Daarnaast geeft het wennen de ouder(s) de mogelijkheid de reactie van hun kind te zien en rekening te kunnen houden met wat er bij komt kijken om hun kind weg te brengen.

Kortom: wennen aan een andere situatie dan de thuis. Ik zal er alles aan doen om uw kind op het gemak te stellen.  De ouders worden ten alle tijden geïnformeerd over het verloop van de wendag en u mag natuurlijk altijd even bellen.

bottom of page